Historia

Hur det började, fortsatte och är idag.

En klubb bildades
Den 12 oktober 1992 träffades ett trettiotal elever från Hennings danskurser och gjorde de första grundläggande planerna för att starta en dansklubb i Katrineholm. Med Carina Hansson och Henning Pedersens hjälp bildades dansklubben Rock You 2 i Katrineholm den 28/11 1992.


Första styrelsen
Till första styrelse valdes ordförande Marith Arvidsson ledamöter:
Kent Sörensen, Kerstin Alm och Eva Pettersson. Antalet medlemmar var 34 vuxna och 14 ungdomar.


Lokaler
Klubben har haft sin verksamhet i Ringduvan, Skogsborgsskolan samt i " vadden "
på Höjdgatan 7 där vi fortfarande befinner oss. Under 2018 har vi utökat med ytterligare en lokal som även den ligger på Höjdgatan 7 i Katrineholm.


Uppvisningar
Under årens lopp har vi haft uppvisningsgrupper som gjort uppvisningar i bl.a.
Stadsparken under Katrineholmsveckan, på privata tillställningar samt även deltagit i Norrköpings och Nyköpings uppvisningsdanser. Det har även blivit många fler uppvisningar allt från små till stora. Något vi är stolta över är vårt danståg som årligen dansas från Drottninggatan till Strömplan under Katrinholmsveckan.


Nyfikna på allt
I klubben har vi provat på danser av vitt skilda slag: Bugg, Rock'n Roll, Jitterbugg,
boogie woogie, dubbelbugg, foxtrot, gammeldans, salsa, linedance, cha-cha och tango.
Ett nytt tillägg bland danser som föreningen anordnat kurser i är West Coast Swing.

Dags för tävlingsgolvet
Från att ha haft uppvisningar i flera år började några tävlingsdansa 1995. Under åren har ett 30-tal medlemmar intagit tävlingsgolven med blandade resultat bl.a. i bugg, boogie-woogie och
dubbelbugg. Ett resultat att nämna är Kenny Gustafssons och Stina Schenströms SM Guld i bugg juniorer år 2000. Från 2013 och fram till feb 2018 har vi haft 22 medlemmar som tävlat för dansklubben.


Kursverksamhet
Vi började hålla egna kurser när vi kom till Vadden 1996. På sommaren skickades Jonny
Nilsson och Susanne Larsson i bugg samt Mats Andersson och Birgitta Asplund i foxtrot
till Västervikslägret för instruktörsutbildning. På hösten startades de första kurserna och därefter skickade klubben under en period nya på instruktörsutbildning och gamla på fortbildning varje sommar. Antalet instruktörer i föreningen varierar från år till år, vilket är naturligt eftersom livet har sina säsonger. Förutom egna ledare har vi med jämna mellanrum tagit hit instruktörer som hållit intensivdagar i olika danser.


I dag anordnas kurser i Bugg, Linedance och Fox på veckobas. 

Logotyp: 1992-2017

Logotyp: 2017- Idag